Status

Frederik Bosch
Geplaatst op: 04/09/2018

In versie 13 is de volgende functionaliteit toegevoegd:

 1. Bijhouden van een AVG Verwerkingsregister: vastleggen van functionarissen, verwerkers (inclusief overeenkomsten) en betrokkenen.
 2. Automatisch anonimiseren zodat gevolg kan worden gegeven aan bewaartermijnen.
 3. Automatische wachtwoord e-mails bevatten wachtwoord links in plaats van willekeurig gegenereerde wachtwoorden.
 4. Verschillende acties mogelijk na een geavanceerde zoekopdracht: waarde van een veld in één keer wijzigen, verwijderen, verplaatsen en anonimiseren van profielen.
 5. Zelf verschillende adressen definiëren per object type, die zichtbaar zijn op het profiel en gebruikt kunnen worden in andere applicaties.
 6. Exporteren van groepen, exporteer alle groepen in een map als een zip.
 7. Placeholder namen van velden zijn zichtbaar onder Instellingen - Velden & eigenschappen.
 8. Zoeken op verjaardag bij een geavanceerde zoekopdracht. Op basis daarvan kan een automatisch verjaardagsbericht gemaakt worden.
 9. Onder aanspreekvorm kan nu bij het maken van een eigen aanspreekvorm ook een briefhoofd worden ingevuld.
 10. Het is mogelijk een gebruikersnaam te wissen.
 11. Bij het aanmaken en wijzigen van een automatische e-mail wordt vanaf heden gecontroleerd of het afzenderdomein (@klant.nl) een geverifieerd domein is.
 12. Aan automatische e-mails zonder voorwaarde kan nu een maximum aantal keer verzenden worden meegegeven.